De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Retourneer periode gaat in, op de dag dat het artikel is ontvangen

Zorg ervoor dat de artikelen die je retourneert in de originele staat zijn. Onbeschadigd en in de originele verpakking retour wordt gezonden. Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel verkeerd hebt gebruikt, verkeerd hebt aangesloten of op een andere manier een defect hebt gemaakt aan een artikel, dan mogen we je aansprakelijk stellen.