GROENE LED VERLICHTING

GROENE LED VERLICHTING WAT IS HET EN WAT DOET HET.

Groene LED verlichting, waarom?

GREEN LED BULB E27 FOR STREETLIGHT STRAAT LED VERLICHTING PREVENTIE LED VERLICHTING GROEN

GREEN LED VERLICHTING | STREET LIGHT, GREEN

Groene LED verlichting nader toegelicht

  • groene verlichting;
  • de effecten van groen licht;
  • enkele grootschalige toepassingsgebieden;
  • verkrijgbaarheid bij BUYYOURLEDLIGHT.COM

Waarom wordt groene led verlichting gebruikt?

De kleur groen (~540 nm) kenmerkt zich door haar specifieke eigenschappen voor wat betreft licht en fysiologische reacties, met groene led verlichting is er uitermate goed de juiste lichtfrequentie te verkrijgen. Samen met de kleur blauw heeft groen een minder verstorende werking voor flora en fauna. Daarnaast heeft de kleur groen ook op ons mensen effect, dit effect kenmerkt zich hormonaal en optisch. In de volgende twee delen wordt het effect behandeld en worden enkele toepassingsgebieden voorgesteld.

Groene led verlichting lampen_green led light outdoor bulb buitenlamp buyyourledlight.com interieur exterieur verlichting winschoten led e27 green bulb

Groene led verlichting lampen_green led light outdoor bulb buitenlamp buyyourledlight.com interieur exterieur verlichting winschoten led e27 green bulb

Door het gebruik van groen licht op boorplatformen, omgevingsverlichting is de vogelsterfte door vermoeidheid tijdens situaties met slecht zich in het
waddengebied aanzienlijk afgenomen.

Het reduceren van overlast van kunstmatige verlichting in het kwetsbare Reggedal- gebied.

 

Allereerst heeft groen licht ook een sterke fysiologische reactie op ons mensen.

Het circadiane  ritme (Latijn: circa = rond, dies = dag)  kan worden verstoord door kunstlicht, of bij totaal gebrek aan licht. Hierdoor ontstaat een endogene staat, dit betekend dat het lichaam zijn eigen ritme bepaald. Het circadiane ritme wordt mede gestuurd door de aanwezigheid van licht en de kleur dat deze heeft. De epifyse (pijnappelklier) is in zekere lijnen verantwoordelijk voor onze hormonale spiegels en uit onderzoek blijkt dat groen en blauw licht een andere uitwerking hebben dan geel, wit of rood licht. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat bij blootstelling aan blauw of groen licht de afgifte van melatonine niet of slechts tijdelijk onderdrukt. De patiënten werden zoveel mogelijk in een endogene staat gehouden om zo de veranderingen in de hormonale spiegels te kunnen meten.

Daarnaast heeft groen licht ook effect voor ons nachtelijk zicht. 

De term mesopisch-zien ziet men de laatste tijd vaker terug wanneer het over verlichting van de nacht gaat. Deze term betekent vrij vertaald: zien in de schemering, met andere woorden: het overgangsgebied waarbij zowel onze staafjes als kegeltjes (in onze ogen) actief zijn. Groen licht (waaronder ook groene led verlichting) zorgt ervoor dat de ogen zich aanpassen aan het donker (de staafjes worden actiever) en er beter kan worden waargenomen bij lagere lichtniveaus. Samenvattend betekent dit dat zodra de ogen gewend zijn aan het donker er met onder andere groene LED verlichting optimaal gebruik wordt gemaakt van onze natuurlijke functies.

Door gebieden van lagere lichtniveaus te voorzien zonder dat veiligheid en zichtbaarheid in het geding komt, kan er standaard met lagere wattage’s volstaan worden.

Voor flora en fauna heeft groen licht (groene LED verlichting) in de meeste onderzoeken een positieve uitwerking op het gebied van ecologie. Doordat dieren ook een gevoeligheid vertonen voor wat betreft de kleurfrequentie kan er met deze kennis in het achterhoofd een bewustere verlichting van de nacht worden nagestreefd. Onder andere is er met groene LED verlichting en de juiste armaturen een grote verbetering mogelijk op het gebied van lichtvervuiling en de ecologische gevolgen die dit met zich meebrengt. Op dit moment lopen er vele onderzoeken om de effecten van de kleur van het licht op de omgeving te onderzoeken. Vele onderzoeken tonen aan dat het gebruik van groen licht een positieve uitwerking heeft op het circadiane ritme van planten en dieren.

 

Een mooie toekomst voor Groen Licht Groen Licht is een nieuw type verlichting, dat is ontwikkeld BUYYOURLEDLIGHT.COM. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde delen van het kleurenspectrum in kunstlicht het kompas van vogels verstoren waardoor ze gedesoriënteerd kunnen raken. Als dit op zee gebeurt, dan kan het gevolg zijn dat trekvogels in grote zwermen rond platforms blijven vliegen of zelfs daarop landen. Dit is mogelijk een risico voor de overlevingskans van de vogels, al zijn de exacte gevolgen niet bekend. Ook op land kan verlichting de vogels afleiden. BUYYOURLEDLIGHT.COM heeft groene led lampen ontwikkelt  zochten de samenwerking om iets aan het probleem te doen. Het resultaat: een nieuw type verlichting met een gebalanceerde lichtsamenstelling. De delen uit het kleurenspectrum die de vogels kunnen afleiden, zijn geminimaliseerd. De eerste testen met de verlichting geven spectaculaire resultaten. Hoe is het begonnen? Straatverlichting, omgevingsverlichting hebben zeer veel effect op de fola en Fauna. BUYYOURLEDLIGHT.COM heeft groene led lampen ontwikkelt voor bedrijven en particulieren kunnen effect hebben op mens en milieu in de omgeving. Het bedrijf zoekt daarom continu naar een manier van werken, waarbij de effecten tot een minimum beperkt blijven of zelfs worden uitgesloten. Groen Licht is het resultaat van vele jaren van onderzoek en testen. Het risico bleek gering door het goed plannen van de werkzaamheden. Uit het eerste onderzoek bleek echter dat vogels wel sterk reageren op de verlichting van de platforms. Duidelijk werd dat dit alleen gebeurde tijdens bewolkte omstandigheden. Met deze informatie is de BUYYOURLEDLIGHT.COM vervolgens aan de slag gegaan. De vogels In totaal vliegen jaarlijks zo’n 60 miljoen vogels twee maal de Noordzee over. De vogels gaan bijvoorbeeld van Scandinavië naar Afrika. In het voorjaar vliegen ze naar het noorden en in het najaar richting het zuiden, waardoor er in deze periodes een piekdrukte ontstaat. Vogels wachten met de oversteek tot het helder weer is. Ze hebben voor zo’n 12 uur een vetreserve opgebouwd, terwijl ze in tien uur de Noordzee oversteken. De kans dat ze toch in bewolkt weer komen te vliegen is normaal gesproken 10 procent. Een onverwachtse tussenstop bij een platform kan ervoor zorgen dat ze de kust net wel of net niet halen. De rekensom leert dat er jaarlijks dus ongeveer zes miljoen vogels worden beïnvloed door de verlichting. Ze gebruiken onnodig veel energie door te blijven cirkelen of te lang te rusten. Het totaal aantal vogels dat het niet redt, is niet bekend, maar mogelijk wel significant. Het gaat om tientallen soorten vogels, van grote meeuwen tot kleine vogeltjes met een gewicht van een suikerklontje.